Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Budowa przepraw doraźnych z wykorzystaniem wojskowego sprzętu mostowego

Authors

Title variant

EN Construction of emergency crossings using military bridge equipment

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przeszkody wodne i ich pokonywanie
  • sprzęt przeprawowo–mostowy
  • mosty towarzyszące
  • mosty pływające
  • mosty składane
Abstract

PL Wojskowe konstrukcje mostowe dzięki swoim zaletom, takim m.in. jak wysokie tempo montażu i łatwość dostosowania do warunków miejscowych, mogą być bardzo przydatne do przywracania zdolności eksploatacyjnej ciągów drogowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i awarii obiektów mostowych bądź ich przebudowy. W artykule przedstawiono sprzęt przeprawowo-mostowy będący na wyposażeniu armii państw NATO oraz możliwości jego użycia w zależności od potrzeb. Wyróżniono trzy rodzaje tego sprzętu: zmechanizowane mosty towarzyszące, wykorzystywane w zasadzie do pokonywania wąskich przeszkód (terenowych i wodnych) do 50 metrów; samobieżne i przewoźne parki pontonowe, które umożliwiają pokonywanie szerokich przeszkód wodnych; mosty składane o rozpiętościach przęseł w granicach 30 – 40 metrów. Odnosząc się do sytuacji kryzysowej, na rys.1 zobrazowano opis sytuacji problemowej w obszarze budowy i użytkowania mostu.

EN Military bridges, thanks to their advantages (such as high assembly speed and easy adaptation to local conditions), can be very useful for restoring the operational capacity of road sections in the event of natural disasters, bridge breakdowns and their reconstruction. The article presents the cross-bridge equipment provided by NATO's armies and its use according to needs. There are three types of hardware: mechanized supporting bridges, used in principle for crossing narrow obstacles (terrain and water) up to 50 meters; self-propelled and floating pontoon parks that allow for widespread water obstacles; bridges with spans of 30-40 meters. Referring to the crisis, illustrated in Figure 1 description of the problem situation in the area of construction and operation of the bridge.

Pages (from - to)

345 - 357

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.25

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.