Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Budowa obiektu gruntowo-powłokowego z zastosowaniem blachy UltraCor

Authors

Title variant

EN Construction of the soil-steel structure with use of UltraCor corrugation

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • obiekty gruntowo-powłokowe
  • blacha UltraCor
  • badanie deformacji
Abstract

PL W pracy omawiany jest obiekt gruntowo-powłokowy o największej na świecie rozpiętości powłoki - obecnie w końcowej fazie budowy, w Ostródzie. Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem norm amerykańskich i kanadyjskich. Powłokę utworzono z blachy falistej UltraCor bez stosowania nakładek lub żeber usztywniających. Powłoka wyróżnia się mniejszą sztywnością od dotychczas stosowanych blach SuperCor ale z nakładkami i wypełnieniem betonem. Jednak stal z której wykonano blachy jest o wyższej wytrzymałości niż w tych o niższym profilu. Z uwagi na rekordową geometrię powłoki na obiekcie realizuje się kontrolę jej deformacji podczas budowy. Jednym z wykonywanych pomiarów są przemieszczenia służące do określania zmiany promienia krzywizny w kluczu powłoki. Na obiekcie realizuje się również pomiary tensometryczne dające bezpośredni pogląd na zmiany naprężeń w blasze falistej. W pracy zwrócono uwagę na duże zmiany krzywizny podczas budowy i możliwość ich określania na podstawie pomiarów geodezyjnych – powszechnie stosowanych na budowie.

EN This paper describes soil-steel bridge with the largest span in the world. Structure is located in Ostróda (Poland) and it is currently in a final stage of realization. Structure was designed based on North American and Canadian standards. Steel shell is made from the corrugated structural plates with deepest on the market corrugation 500×237×9,65 mm (UltraCor) without any of reinforcing ribs. Single barrel of UltraCor has less stiffness then previously used SuperCor’s (381×140×7 mm) reinforced by EC Ribs (mirrored plate and encased concrete). Steel used for UltraCor has higher grade than steel used for smaller corrugation. Because of the large span ever used the control of the deformations during construction is carried out. One of the measurements are displacements used to determine the change of the radius of curvature of the shell crown point. Structures is also monitored with strain gauges giving direct view of the changes of stresses in a corrugated steel shell. The summary highlights large changes of radiuses of shell curvature and ability of determine them based on geodetic measurements – commonly used on the sites.

Pages (from - to)

359 - 368

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.26

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.