Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of the Phenomenon of Spectrum Leakage on the Evaluation Process of Metrological Properties of Power Quality Analyser

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 20

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • FFT
  • harmonics
  • measurement window
  • power quality analyser
  • spectrum leakage
  • uncertainty budget
Strony (od-do)

5338-1 - 5338-17

DOI

10.3390/en13205338

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5338

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]