Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koszty przeglądów ciągników rolniczych w zależności od marki oraz zastosowanych materiałów eksploatacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

169 - 176

Book

Projektowanie i eksploatacja maszyn roboczych Cz. II

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.