Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2020

Number of pages

536

ISBN

978-83-227-9369-5

Chapters
Nowoczesne ekrany scyntylacyjne na bazie cienkich warstw krystalicznych perowskitów (p. 70-73)
Ultraczuły woltamperometryczny sensor dopaminy w środowisku wodnym (p. 102-105)
Materiały hybrydowe TiO2-lignina - od otrzymywania do potencjalnego zastosowania (p. 365-370)
Sferyczne struktury z udziałem biopolimerów do efektywnego usuwania jonów wanadu (p. 379-382)
Sferyczne cząstki z udziałem ligniny otrzymane metodą miękkiego odwzorowania z użyciem biosurfaktantów (p. 383-386)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.