Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2020

Number of pages

536

ISBN

978-83-227-9369-5

Chapters
Nowoczesne ekrany scyntylacyjne na bazie cienkich warstw krystalicznych perowskitów (p. 70-73)
Ultraczuły woltamperometryczny sensor dopaminy w środowisku wodnym (p. 102-105)
Materiały hybrydowe TiO2-lignina - od otrzymywania do potencjalnego zastosowania (p. 365-370)
Sferyczne struktury z udziałem biopolimerów do efektywnego usuwania jonów wanadu (p. 379-382)
Sferyczne cząstki z udziałem ligniny otrzymane metodą miękkiego odwzorowania z użyciem biosurfaktantów (p. 383-386)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.