Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Materiały hybrydowe TiO2-lignina - od otrzymywania do potencjalnego zastosowania

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

365 - 370

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.