Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Sferyczne cząstki z udziałem ligniny otrzymane metodą miękkiego odwzorowania z użyciem biosurfaktantów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

383 - 386

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.