Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

An experimental study of heat and mass transfer in a falling liquid film evaporation into a cross flow of a neutral gas

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Engineering Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 7 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • heat and mass transfer
  • cross flow
  • film apparatus
  • heat and mass return coefficient
  • neutral gas
Strony (od-do)

1 - 9

DOI

10.21272/jes.2020.7(1).f3

URL

https://jes.sumdu.edu.ua/volume-7-issue-1-2020/

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0