Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Symulacja uszkodzeń rozrusznika samochodowego

Authors

Title variant

EN Failure simulation of the automotive starter

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • analiza pola magnetycznego
  • uszkodzenia rozrusznika
  • Quick-Field
Abstract

PL Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z nowo opracowaną metodą diagnostyki rozrusznika samochodowego z wykorzystaniem analizy charakterystyk mocy rozrusznika i rozkładu indukcji magnetycznej. Nowością w pracy jest wykorzystanie oprogramowania QuickField do analizy rozpływu strumienia i rozkładu indukcji magnetycznej oraz analizy uszkodzeń w postaci przerwy i zwarcia wirnika rozrusznika samochodowego. Weryfikację otrzymanych wyników przeprowadzono na obiekcie rzeczywistym poprzez rejestrację rozkładu indukcji magnetycznej za pomocą czujnika Halla umieszczonego w szczelinie przyjarzmowej rozrusznika. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie wzorców diagnostycznych dla wybranych uszkodzeń rozruszników z zastosowaniem rejestracji komputerowej.

EN This article applies to the area of research related to the newly developed method of diagnosis of the starter motor with the use of the analysis of the characteristics of the starter power and the distribution of magnetic induction. New in the article is to use QuickField software to analyze the propagation flow and distribution of magnetic induction for failure analysis in the form of break and short–circuit rotor of the starter motor. The verification of the results was carried out on a real object by recording the distribution of magnetic induction by means of a Hall sensor placed in the starter link slot. The study made it possible to develop a diagnostic patterns for selected starters failure using computer registration.

Pages (from - to)

83 - 94

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0007

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.