Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wspomaganie dopływu tlenu do katody niskociśnieniowego ogniwa paliwowego typu PEM

Authors

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ogniwo paliwowe
  • mikrokontroler
  • sterowanie
Abstract

PL W artykule opisano metodę zwiększania intensywności przepływu tlenu przez katodę ogniwa paliwowego typu PEM. W tym celu umieszczono między ogniwem a zbiornikiem tlenu pompkę elektryczną, sterowaną za pomocą mikrokontrolera. Napisano program komputerowy, który powoduje włączenie pompki za pomocą tranzystora przy określonym napięciu ogniwa paliwowego i przepływ gazu w obiegu zamkniętym. Proces ten powoduje wzrost napięcia i prądu ogniwa. Badania i pomiary wykonano dla elementarnych ogniw paliwowych pracujących indywidualnie i grupowo. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu ogniwa przy różnych obciążeniach. Porównano zmienność napięcia ogniwa w czasie pracy z otwartym zaworem wylotowym tlenu i z przepływem tego gazu w obiegu zamkniętym.

EN The paper describes method of boosting intensity oxygen flow trough the cathode of PEM fuel cell. To that end electric pump controlled with a microcontroller was installed between cell and oxygen tank. Computer software was written which produces turn on of electric pump with a transistor at definite voltage of fuel cell and gas flow in closed cycle. This process produces increase of cell's voltage and current. Research and measurements were made for elementary fuel cells operating individually and in group. Voltage and current courses for different load were recorded. Change of fuel cell voltage in time operation with open oxygen exhaust valve and this gas flow in closed cycle was compared.Słowa kluczowe

Pages (from - to)

95 - 104

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0008

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.