Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Modelowanie rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni prowadnicy optycznej współpracującej z luminoforem

Authors

Title variant

EN Modelling of illuminance distribution on the optical way cooperating with phosphor

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Luminofory fosforowe stosowane do źródeł półprzewodnikowych współpracują z quasi-monochromatycznym źródłem promieniowania z zakresu barwy niebieskiej i emitują światło białe. Długość fali promieniowania wmuszającego zawiera się w wąskim przedziale absorpcyjnym materiału luminescencyjnego dla którego uzyskiwane są określone parametry barwne. Zmiana charakteru spektralnego promieniowania pierwotnego wpływa na sprawność konwersji oraz parametry kolorymetryczne strumienia wyjściowego uzyskiwanego w wyniku fotoluminescencji. Realizacja układu złożonego z kilku niezależnych emiterów półprzewodnikowych sprzężonych z torem optycznym pozwoli na oświetlenie wybranego fragmentu powierzchni luminoforu oraz sterowanie zakresem widmowym promieniowania wymuszającego. Geometria prowadnicy optycznej powinna zapewnić wysoką sprawność układu, jak również równomierność oświetlanej powierzchni luminoforu. Artykuł przedstawia analizę procesu formowania wiązki świetlnej w torze optycznym, w zależności od jej wymiarów geometrycznych oraz usytuowania źródła promieniowania.

EN Used for white semiconductor light sources phosphoric phosphors cooperate with quasi–monochromatic blue light source. Forcing radiation wavelength closes in narrow adsorption range of phosphor material for with exact colour parameters are achieved. Primary radiation spectral nature alteration affects conversion efficiency and colorimetric parameters of optical flux obtained by photoluminescence. Realization of the system containing few independent semiconductor emitters coupled with optical path will allow to illuminate selected phosphor surface and control forcing radiation spectral range. Optical way geometry should ensure system high efficiency, as well as illuminated phosphorus surface uniformity. Article presents the analysis of light beam formation process in optical path, depending on its geometrical dimensions and light source location.

Pages (from - to)

271 - 281

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0024

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.