Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Bezdotykowy pomiar temperatury z wykorzystaniem matrycy IR z kompensacją błędu bazując na wyznaczaniu odległości od obiektu

Authors

Title variant

EN Contactless temperature measurement using IR matrix with error compensation based on distance determination

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • termowizja
  • bezdotykowy pomiar temperatury
  • kompensacja błędu
  • pirometr
  • robot pomiarowy
Abstract

PL Artykuł przedstawia metody doboru parametrów algorytmu kompensacji błędu pomiaru temperatury przy użyciu czujnika termowizyjnego. W pracy przedstawiono analizę parametrów fizycznych obiektu oraz ich wpływ na dobór sensora do bezdotykowego pomiaru temperatury. Zaprezentowano również koncepcję urządzenia wyposażonego w termowizyjny czujnik matrycowy do autonomicznego pomiaru temperatury obiektu z automatyczną kompensacją błędu na podstawie odległości. Wykrycie obiektu oraz pomiar odległości czujnika temperatury od obiektu dokonywany jest poprzez analizę stereoskopowego obrazu z dwóch kamer.

EN The paper presents algorithm for compensation of temperature measurement error in contactless measurement method using IR sensor. An analysis of the physical parameters of the object for non-contact temperature measurement and its impact on the selection of sensors has been introduced. A concept of autonomic device for temperature measurement with automatic error compensation based on distance has been presented. Object detection procedure and measurement of the distance between object and device is realized through analysis of stereoscopic image from two cameras.

Pages (from - to)

321 - 332

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0028

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.