Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Prezentacja modulacji FM w programie Mathcad

Authors

Title variant

EN Presentation FM modulation program Mathcad

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • modulacja analogowa
  • dydaktyczna prezentacja
  • widmo sygnału
Abstract

PL W pracy przedstawiono przykładową dydaktyczną aplikację w oparciu o uniwersalny program do obliczeń matematycznych MathCad. Program ten posiada duże możliwości obliczeniowe a jednocześnie jest łatwy w obsłudze i nie wymagającym nauki programowania, przez co jest efektywnym narzędziem w procesie dydaktycznym z wielu przedmiotów, gdzie wymaga się przeprowadzenia symulacji komputerowych. W artykule autorzy omówili i przedstawili jedną z podstawowych modulacji analogowy – modulację częstotliwości FM, która została przedstawiona jako implementacja w popularnym programie matematycznym Mathcad. Zaproponowany przykład może służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów kierunków związanych z telekomunikacją.

EN The paper presents an example of educational application on the basis of universal program for mathematical calculations MathCad. This program has a large computational capabilities while still being easy to use and does not require learning programming, which is an effective tool in teaching in many subjects, which are required to perform computer simulations. In the article, the authors discuss one of the basic analog modulation – frequency modulation FM. FM modulation is presented as an implementation of a mathematical program Mathcad.

Pages (from - to)

387 - 395

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0034

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.