Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Problemy wielokryterialne w zarządzaniu portfolio

Authors

Title variant

EN Multicriteria decision problems in portfolio management

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie portfolio
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • problemy decyzyjne
Abstract

PL Autorzy identyfikują kluczowe problemy wielokryterialne w zarządzaniu portfolio w ramach obszarów wiedzy zdefiniowanych w opracowanym przez PMI (Project Management Institute) dokumencie „The Standard for Portfolio Management”. Rozwiązywanie przedstawionych problemów może być wsparte metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie nowego standardu dla zarządzania portfolio, w którym brak jest odniesień do WWD.

EN The authors identify the crucial multicriteria decision problems in portfolio management in knowledge areas defined in Standard for Portfolio Management published by PMI (Project Management Institute). Solving presented problems may be supported by MCDA methods. This article is the complement to the new standard for portfolio management that doesn’t address multicriteria decision aid.

Pages (from - to)

397 - 402

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0035

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.