Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Metodyka tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku Android na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę inżyniera elektryka

Authors

Title variant

EN Methodology of mobile applications programming for Android system on the example of mobile application supporting the electrical engineer

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • aplikacje mobilne
  • elektrotechnika
Abstract

PL Artykuł prezentuje metodykę tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę inżyniera elektryka. Spośród różnych platform tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne zostało wybrane środowisko Android Studio, które umożliwia zarówno zaprojektowanie, jak i stworzenie interfejsu aplikacji oraz jej logiki funkcjonalnej. Przedstawiono ogólną budowę aplikacji w systemie Android oraz cykl życia tzw. aktywności. W artykule zawarto przegląd dostępnych na rynku aplikacji wspomagających pracę inżyniera elektryka w terenie. Przedstawiono własną aplikację wyposażoną w funkcje prostych obliczeń przydatnych dla inżyniera elektryka. Wszystkie zaimplementowane funkcjonalności zostały przetestowane, a zastosowana metodyka projektowania aplikacji pozwala na wydajną rozbudowę oprogramowania.

EN The methodology of creating applications for mobile devices is presented in this paper based on the exemplary application supporting the work of electrical engineer. Among the various platforms of building mobile applications “The Android Studio” has been chosen. This environment allows both: effective design and smooth creation of the application’s interface and its functional logic functionality. The general view of typical Android application and the so–called life cycle of the application activity was presented. The article reviews available applications supporting the work of electrical engineers and presents the newly designed, equipped with functional features useful for electrical engineer. All implemented functionalities have been tested and the applied methodology enables the efficient upgrades of application.

Pages (from - to)

403 - 414

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0036

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.