Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania wytrzymałości betonu z włóknami polimerowymi w temperaturze 300°C

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Budowlany

Rocznik: 2020 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

52 - 54

URL

http://www.przegladbudowlany.pl/images/archiwum/2020/11/2020-11-PB-52-PROBL-Kaminski-Kuczma.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

5