Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A new molecular mechanism of RNA circularization and the microRNA sponge formation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

Rocznik: 2020 | Tom: in press | Numer: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • CDR1as RNA
  • miR-7
  • miR-671
  • human miRNAs
  • circular RNA
  • circularization
Data udostępnienia online

17.11.2020

DOI

10.1080/07391102.2020.1844802

URL

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07391102.2020.1844802

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

70