Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

marta.szachniuk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 30

ORCID

0000-0002-8724-7908

ResearcherID

N-1991-2014

Google Scholar

cm7tTlIAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (33)

Rozdziały (2)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (15)

Recenzje prac dyplomowych (44)