Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Assessment of the level of information integration in CRM systems for SMEs for the needs of omnichannel retailing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

197 - 214

URL

http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM2013-1.pdf

Książka

Proceedings of the 20th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management

Zaprezentowany na

20th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, 7-9.10.2020, Osijek, Croatia

Punktacja MNiSW / rozdział

5