Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przegląd wybranych rozwiązań poprawy wydajności energetycznej instalacji fotowoltaicznej w warunkach występowania częściowych zacienień

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Overview of selected solutions to improve the efficiency of solar installation in the event of partial lengths

Year of publication

2020

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2020 | Journal number: no. 102

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • instalacja fotowoltaiczna
  • dioda bocznikująca
  • optymalizer
  • mikroinwerter
  • rozproszony system fotowoltaiczny
Abstract

PL Mając na uwadze rosnącą popularność instalacji fotowoltaicznych oraz coraz większą ilość różnych rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę jej wydajności, dokonany został przegląd i porównanie tych rozwiązań. Zaprezentowana została ogólna struktura klasycznego systemu fotowoltaicznego, jak również problem wpływu zjawiska zacieniania na działanie takiej instalacji. Następnie przedstawiono kolejno najpopularniejsze rozwiązania techniczne, które wpływają na wydajność energetyczną systemu fotowoltaicznego podczas występowania zacieniania. Zaprezentowane zostały również rozwiązania autorskie, które obecnie są w fazie badań i testów laboratoryjnych.

EN Bearing in mind the growing popularity of solar installations and the increasing number of equal technical solutions aimed at improving its efficiency, a review and comparison of these solutions was carried out. The introduction presents the general structure of a classic photovoltaic system as well as the problem of the effect of shading for such an installation. Then the article presents successively the most popular technical solutions that affect the efficiency of the photovoltaic system during the occurrence of shading. In the next chapter solutions that are currently in the research and laboratory tests phase have been highlighted. The work ends with a summary.

Pages (from - to)

45 - 54

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-46177c3a-4823-400c-a426-4e4a8df0c3ff/c/swiderski_mariusz_przeglad_102_2020.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.