Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przegląd wybranych rozwiązań poprawy wydajności energetycznej instalacji fotowoltaicznej w warunkach występowania częściowych zacienień

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Overview of selected solutions to improve the efficiency of solar installation in the event of partial lengths

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 102

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • instalacja fotowoltaiczna
  • dioda bocznikująca
  • optymalizer
  • mikroinwerter
  • rozproszony system fotowoltaiczny
Streszczenie

PL Mając na uwadze rosnącą popularność instalacji fotowoltaicznych oraz coraz większą ilość różnych rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę jej wydajności, dokonany został przegląd i porównanie tych rozwiązań. Zaprezentowana została ogólna struktura klasycznego systemu fotowoltaicznego, jak również problem wpływu zjawiska zacieniania na działanie takiej instalacji. Następnie przedstawiono kolejno najpopularniejsze rozwiązania techniczne, które wpływają na wydajność energetyczną systemu fotowoltaicznego podczas występowania zacieniania. Zaprezentowane zostały również rozwiązania autorskie, które obecnie są w fazie badań i testów laboratoryjnych.

EN Bearing in mind the growing popularity of solar installations and the increasing number of equal technical solutions aimed at improving its efficiency, a review and comparison of these solutions was carried out. The introduction presents the general structure of a classic photovoltaic system as well as the problem of the effect of shading for such an installation. Then the article presents successively the most popular technical solutions that affect the efficiency of the photovoltaic system during the occurrence of shading. In the next chapter solutions that are currently in the research and laboratory tests phase have been highlighted. The work ends with a summary.

Strony (od-do)

45 - 54

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.102.0004

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-46177c3a-4823-400c-a426-4e4a8df0c3ff/c/swiderski_mariusz_przeglad_102_2020.pdf

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5