Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Akademicki trening przedsiębiorczości

Authors

Title variant

EN Academic entrepreneurial training

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przedsiębiorczość
  • trening menedżerski
  • kształcenie
EN
  • entrepreneurship
  • managerial training
  • education
Abstract

PL Artykuł zawiera informacje o specyficznej formie kształcenia studentów w przedmiocie przedsiębiorczość, wypracowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zazwyczaj uczelnie traktują przedsiębiorczość jako zjawisko ekonomiczne. W treningu problem postawiono inaczej: przedsiębiorczość to przedmiot z zakresu organizacji i zarządzania, który powinno się realizować w różnego rodzaju studiach akademickich, a nie tylko ekonomicznych czy zarządzania. Przedsiębiorczość podobnie jak marketing mieści się w dziedzinie zarządzania. Marketing na zewnątrz firmy, natomiast wewnątrz firmy przedsiębiorczość. Akademicki trening opracowany, a raczej adaptowany, na potrzeby Szkoły Głównej Handlowej (wersja dla uczelni ekonomicznych, a głównie zarządzania). Przez kilka lat prowadzony w SGH, utrzymywał się na pierwszym miejscu wybieranych przez studentów zajęć uzupełniających.

EN The article contains information on the specific form of student education in entrepreneurship. Typically, universities treat entrepreneurship as an economic phenomenon. In training, the problem is different: Entrepreneurship is an organizational and management subject that should be pursued in various academic disciplines, not just the economic one. It requires: developing entrepreneurial attitudes, acquiring practical knowledge of problem formulation and solving, the ability to create and direct innovative task forces, and the acquisition of these skills only leads to the appropriate economic results. Entrepreneurship, like marketing, is part of the field of management. Marketing occurs outside the company, whereas entrepreneurship takes place within it. Academic Training was developed, or rather adapted, for the needs of the School of Economics (University of Economics, and mainly Management). For the several years it has been running, it has stayed in first place as the most popular supplementary class chosen by the students.

Pages (from - to)

25 - 33

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.075.02

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.