Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Participatory ergonomics in Indonesian tin mining

Authors

Title variant

PL Ergonomia partycypacyjna w indonezyjskim górnictwie wydobywczym

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • participatory ergonomics
  • small and medium enterprises
  • industrially developing countries
  • occupational safety
PL
  • ergonomia partycypacyjna
  • małe średnie przedsiębiorstwa
  • kraje uprzemysłowione
  • bezpieczeństwo pracy
Abstract

EN Thousands of small and medium enterprises’ (SMEs) employees in Indonesian tin mining companies work in dangerous environments without sufficient safety and health protections. This study’s aim was to investigate the identified factors, such as difficulty in communication among stakeholders (owner, manager, and worker), and workers’ negative attitudes towards and lack of knowledge in the use of personal protective equipment that inhibit the implementation of Participatory Ergonomics in Indonesian tin mining companies. Eighteen participants from five SMEs, encompassing three different roles, i.e. worker, owner and manager, participated in the interview study. The study revealed that the dissemination of occupational safety through a kinship approach and specific safety training were preferred to resolve communication, cultural and knowledge problems. The provision of clear definitions of roles and tasks and the allocation of time and resources were suggested as ways to empower workers and supervisors.

PL Tysiące pracowników MŚP w indonezyjskich przedsiębiorstwach wydobywczych cyny pracuje w niebezpiecznym środowisku bez wystarczającej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Celem tego badania było zbadanie zidentyfikowanych czynników, takich jak trudności w komunikacji między zainteresowanymi stronami (właścicielem, menedżerem i pracownikiem), a także negatywne nastawienie pracowników i brak wiedzy na temat korzystania z osobistego wyposażenia ochronnego, które utrudnia wdrożenie ergonomii partycypacyjnej w indonezyjskich przedsiębiorstwach wydobywczych cyny. W badaniu wywiadu uczestniczyło 18 uczestników z pięciu MŚP, obejmujących trzy różne role, tj. pracownik, właściciel i menedżer. Badanie wykazało, że było preferowane upowszechnianie bezpieczeństwa pracy poprzez podejście więzi i konkretne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w celu rozwiązania problemów związanych z komunikacją, kulturą i wiedzą. Zapewniono jasne definicje ról i zadań oraz alokacji czasów i zasobów jako sposoby wzmocnienia pozycji pracowników i przełożonych.

Pages (from - to)

259 - 268

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.075.20

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.