Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Strategies of local development: successful approaches and methods

Authors

Title variant

PL Strategiczne planowanie zjednoczonego rozwoju społeczności lokalnej

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • decentralization
  • strategic planning
  • local community
  • community development strategy
PL
  • decentralizacja
  • planowanie strategiczne
  • zjednoczona społeczność lokalna
  • strategia rozwoju społeczności
Abstract

EN The approaches and methods of working out the strategy of local economic development and success factors of strategic plans of development of territorial communities and micro-regions have been analyzed in the article. The authors use the practical experience of the “Business Initiatives Public Center” (Ivano-Frankivsk) in working out the strategies of local economic development for the Bilshivtsi, Halych and Burshtyn potential new local communities, and also for the Starobohorodchany local community of the Ivano-Frankivsk region. Materials in the article can be useful for scientists, activists and leaders of local communities, who created, or prepare themselves for the creation of their new local communities.

PL W artykule uwzględniono ważne aspekty strategicznego planowania rozwoju społeczności lokalnych zjednoczonych: możliwości samorządu lokalnego, priorytety rozwoju, podejścia i sposoby opracowywania Strategii. Autorzy wykorzystują praktyczne doświadczenia Centrum publiczne „Dilowi iniciatuwy” (Iwano-Frankowsk) w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla Bilshivcivskoj, Halickoj i Bursztynskoj zjednoczonych społeczności lokalnych, a także dla Starobohorodchanskoj zjednoczonej społeczności lokalnej regionu Iwano-Frankowskego. Materiały tego artykułu mogą być przydatne dla naukowców, aktywistów i liderów lokalnych społeczności, którzy stworzyli, lub przygotowują się do stworzenia zjednoczonych społeczności lokalnych.

Pages (from - to)

301 - 307

DOI

10.21008/J.0239-9415.2017.075.23

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.