Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego

Authors

Title variant

EN Case study research in management sciences in terms of methodological rigor

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal number: nr 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • case study
 • studium przypadku
 • badania interpretatywne
 • badania jakościowe
 • nauki o zarządzaniu
 • rygor metodologiczny
 • metodologia
EN
 • case study
 • qualitative research
 • management sciences
 • methodological rigor
 • methodology
Abstract

PL W artykule podjęto tematykę zastosowania studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. Głównym celem rozważań uczyniono identyfikację możliwości zastosowania badań interpretatywnych, a w szczególności case studies w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w aspekcie kryteriów rygoru metodologicznego. Referat ma charakter teoretyczno-systematyzujący. Dokonano w nim krytycznego przeglądu dostępnej literatury polskiej i międzynarodowej. Pracę rozpoczyna syntetyczna charakterystyka badań interpretatywnych w aspekcie paradygmatu alternatywnego. W drugiej części pracy autorka dokonała prezentacji przesłanek i potencjalnych zastosowań metody studiowania przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. Przedstawiono schematyczną procedurę oraz cele prowadzenia badań case study. Ostatnia część artykułu poświęcona została zagadnieniu kryteriów rygoru metodologicznego w badaniach interpretatywnych.

EN The subject matter of this article is the application of case study research in the management sciences. The main goal of considerations is the identification of case study research application possibilities in terms of methodological rigor criteria. The paper is of a theoretical and systemizing nature. The author conducted a critical analysis of the available Polish and international literature. The paper opens with a synthetic characterization of qualitative research with regard to the alternative paradigm. In the second part of the article, the author presents the premises and potential applications of case study research in management studies. A schematic procedure and the main goals of case study research are presented. The last part of the article is dedicated to the issue of methodological rigor in qualitative research.

Pages (from - to)

39 - 50

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.03

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

10

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.