Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie technologii holonowych w środowisku chmurowym przedsiębiorstwa

Autorzy

Wariant tytułu

EN Implementation of holons in the cloud environment of a enterprise

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • cloud computing
 • cloud manufacturing
 • obliczenia chmurowe
 • wytwarzanie chmurowe
 • technologie holonowe
 • przedsiębiorstwo wirtualne
EN
 • cloud manufacturing
 • cloud computing
 • holarchy
 • holons
 • virtual enterprise
Streszczenie

PL Celem artykułu jest wskazanie możliwości stosowania technologii holonowych dla implementacji chmurowego przetwarzania danych (cloud computing, CC) oraz chmurowego wytwarzania (cloud manufacturing, CM) w przedsiębiorstwie wirtualnym. Przyjęto następujący schemat wywodu: wyszczególnienie cech wspólnych oraz wyróżniających, występujących pomiędzy chmurą obliczeniową a wytwarzaniem chmurowym przedsiębiorstwa wirtualnego, a następnie zbadanie możliwości implementacji holonowych w rozważanym zakresie z uwzględnieniem studium przypadku w praktyce przemysłowej.

EN The purpose of this paper is indication of possibilities of usage holons systems in cloud computing and cloud manufacturing environment within boundaries of virtual enterprise. This paper bases on schema: indication common and different features occurring between cloud computing and cloud manufacturing in virtual enterprise, and research of possibility of implementation holons in virtual enterprise using case study from industry.

Strony (od-do)

177 - 190

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.13

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10