Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Work analysis of a photovoltaic installation integrated into the roof of an electric city bus

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 105

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • systemy fotowoltaiczne
  • elektromobilność
  • pojazdy solarne
  • autobusy elektryczne
  • transport publiczny
  • ekologia
  • analiza eksploatacyjno-ekonomiczna
Streszczenie

PL Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.

EN Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle. However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.

Strony (od-do)

75 - 94

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.105.0007

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5