Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Environmental Assessment of the Vehicle Operation Process

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • internal combustion engine vehicle
  • life cycle assessment (LCA)
  • energy analysis
Data udostępnienia online

25.12.2020

Strony (od-do)

76-1 - 76-15

DOI

10.3390/en14010076

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/1/76

Uwagi

Article Number: 76

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]