Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Methods of Determining Trajectory for Wheelchair with Manual Pushrims Drive

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 1016

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012004-1 - 012004-7

DOI

10.1088/1757-899X/1016/1/012004

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1016/1/012004

Zaprezentowany na

CAD in Machinery Design: Implementation and Educational Issues (CADMD 2020), 26-27.11.2021, Lviv, Ukraine

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5