Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Indentation Induced Mechanical Behavior of Spark Plasma Sintered WC-Co Cemented Carbides Alloyed with Cr3C2, TaC-NbC, TiC, and VC

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mechanical behavior
  • hardness
  • indentation size effect
  • cemented carbides
  • spark plasma sintering
Data udostępnienia online

05.01.2021

Strony (od-do)

217-1 - 217-17

DOI

10.3390/ma14010217

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/1/217

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]