Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Siwak

PBN ID

2334235

ResearcherID

H-4766-2014

ORCID

0000-0002-5785-0810

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.7 Inżynieria materiałowa: 25%

Rozdziały (7)

Legenda:  Indeksowane w WoS