Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

BiLSTM Recurrent Neural Networks inHeterogeneous Ensemble Models for NamedEntity Recognition Problem in Long Polish Unstructured Documents

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • natural language processing
  • named entity recognition
  • ensemble model
  • artificial neuralnetwork
  • BiLSTM
  • GRU
  • XGBoost
  • Random Forest
Strony (od-do)

109 - 123

URL

http://poleval.pl/files/poleval2020.pdf#page=109

Książka

Proceedings of the PolEval 2020 Workshop

Zaprezentowany na

PolEval 2020, 26.10.2020, Warszawa, Polska

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20