Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, XXIII Warsztaty Profesorskie, online, 19-20 października 2020 r.

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Publisher name

Divisia Sp. z o.o.

Date of publication

2020

Number of pages

146

ISBN

978-83-942150-4-0

Chapters
Krystalizacja polipropylenu domieszkowanego amorficznymi układami tlenkowymi (p. 8-10)
Jednopolimerowe materiały kompozytowe (p. 13-21)
Antybakteryjna folia opakowaniowa na bazie polilaktydu modyfikowanego kompleksem inkluzyjnym (p. 77-79)
Folie z polilaktydu modyfikowane dodatkiem antybakteryjnym (p. 84-85)
Zautomatyzowane stanowisko do badania efektywności separacji elektrostatycznej tworzyw sztucznych (p. 114-119)
Przegląd technik recyklingu kabli elektrycznych i możliwości odzysku tworzyw sztucznych (p. 128-132)
Conference

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych ; XXIII Profesorskie Warsztaty Naukowe, 19-20.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.