Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Krystalizacja polipropylenu domieszkowanego amorficznymi układami tlenkowymi

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • izotaktyczny polipropylen
  • heteronukleacja
  • krystalizacja indukowana ścinaniem
Pages (from - to)

8 - 10

Book

Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, XXIII Warsztaty Profesorskie, online, 19-20 października 2020 r.

Presented on

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych ; XXIII Profesorskie Warsztaty Naukowe, 19-20.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.