Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Krystalizacja polipropylenu domieszkowanego amorficznymi układami tlenkowymi

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • izotaktyczny polipropylen
  • heteronukleacja
  • krystalizacja indukowana ścinaniem
Pages (from - to)

8 - 10

Book

Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, XXIII Warsztaty Profesorskie, online, 19-20 października 2020 r.

Presented on

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych ; XXIII Profesorskie Warsztaty Naukowe, 19-20.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.