Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Antybakteryjna folia opakowaniowa na bazie polilaktydu modyfikowanego kompleksem inkluzyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

77 - 79

Book

Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, XXIII Warsztaty Profesorskie, online, 19-20 października 2020 r.

Presented on

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych ; XXIII Profesorskie Warsztaty Naukowe, 19-20.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.