Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Brain-Inspired Data Transmission in Dense Wireless Network

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Sensors

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dense wireless network
  • percolation threshold
  • reliability
  • stochastic geometry
Strony (od-do)

576-1 - 576-20

DOI

10.3390/s21020576

URL

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/2/576

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,275 [Lista 2019]