Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Advanced Structural and Technological Method of Reducing Distortion in Thin-Walled Welded Structures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • welding
  • distortion
  • thin-walled structures
  • structural and technological changes
  • advanced method
  • FEM
  • numerical calculation
  • heat transfer
  • welding stress
Strony (od-do)

1 - 24

DOI

10.3390/ma14030504

URL

https://doi.org/10.3390/ma14030504

Uwagi

Article number 504

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,623 [Lista 2020]