Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analytical Models of Axially Loaded Blind Rivets Used with Sandwich Beams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sandwich beam
  • blind rivet
  • beam on elastic foundation
  • laboratory test
  • axial pull-out test
Data udostępnienia online

23.01.2021

Strony (od-do)

579-1 - 579-13

DOI

10.3390/en14030579

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/579

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]