Processing may take a few seconds...

Article


Title

Elastyczne podejście do projektowania obiektów sportowych na podstawie Miasteczka Olimpijskiego w Londynie

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Budowlany

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

26 - 29

URL

https://www.przegladbudowlany.pl/images/archiwum/2021/01/2021-01-PB-26-PROBL-Kosmieja-Paslawski.pdf

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.