Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ultrafine-Grained Ti-31Mo-Type Composites with HA and Ag, Ta2O5 or CeO2 Addition for Implant Applications

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Ti31Mo alloy
  • hydroxyapatite
  • biomaterials
  • ultrafine grain
  • metal matrix composites
  • cell proliferation
  • MTS assay
Strony (od-do)

1 - 15

DOI

10.3390/ma14030644

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/3/644

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,623 [Lista 2020]