Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fatigue Reliability Analysis Method of Reactor Structure Considering Cumulative Effect of Irradiation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • fatigue
  • reliability
  • neutron dose
  • irradiation effect
  • reactor structure
Data udostępnienia online

08.02.2021

Strony (od-do)

801-1 - 801-15

DOI

10.3390/ma14040801

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/4/801

Uwagi

Article number: 801

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]