Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Coffee Silverskin as a Multifunctional Waste Filler for High-Density Polyethylene Green Composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Journal of Composites Science

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 5 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • wood-polymer composite
  • coffee silverskin
  • recycling
  • mechanical properties
  • ther-mal properties
Strony (od-do)

1 - 13

DOI

https://doi.org/10.3390/jcs5020044

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Lista 2019]