Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Measurements of particulate emissions from Euro 5/6 passenger cars in different drive settings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 642

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012018-1 - 012018-9

DOI

10.1088/1755-1315/642/1/012018

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/642/1/012018

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0