Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Application of the MEMS Accelerometer as the Position Sensor in Linear Electrohydraulic Drive

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Sensors

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrohydraulic drives
  • accelerometers
  • MEMS
  • control
Strony (od-do)

1479-1 - 1479-15

DOI

10.3390/s21041479

URL

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1479

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Impact Factor

3,576 [Lista 2020]