Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Assessment of selected metrological properties of laser triangulation sensors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Measurement

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 176

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • laser triangulation sensors
  • displacement measurement
  • static characteristic
  • error analysis
  • simulation
Data udostępnienia online

20.02.2021

DOI

10.1016/j.measurement.2021.109190

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224121002086?via%3Dihub

Uwagi

Article Number: 109190

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

200,0

Impact Factor

3,927 [Lista 2020]