Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

On Increasing the Accuracy of Modeling Multi-Service Overflow Systems with Erlang-Engset-Pascal Streams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Electronics

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • telecommunications networks
  • performance evaluation
  • analytical modeling
  • traffic overflow
Strony (od-do)

508-1 - 508-24

DOI

10.3390/electronics10040508

URL

https://www.mdpi.com/2079-9292/10/4/508

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Impact Factor

2,397 [Lista 2020]