Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie środowiska LabVIEW w badaniach silników z magnesami trwałymi

Authors

Title variant

EN Application of LabVIEW environment for permanent magnet synchronous motor testing

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • silnik z magnesami trwałymi
  • LabVIEW
  • przetwornik elektromechaniczny
  • PMSM
Abstract

PL W artykule przedstawiono system akwizycji i monitorowania danych, który został zbudowany w oparciu o środowisko Lab VIEW z wykorzystaniem technologii wirtualnych przyrządów. System ten umożliwia wizualizację, rejestrację, analizę oraz przetwarzanie sygnałów analogowych i cyfrowych. Aplikacja została przygotowana pod kątem badań wypływu temperatury na magnesy trwałe, a tym samym na pracę silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.

EN The paper presents a dedicated data acquisition and monitoring system based on the LabView environment using virtual instruments technology. The software allows the visualization, registration, processing and analysis of many analog signals received from the sensors. The prepared application is used especially for the analysis of the thermal processes and their influence on the permanent magnets synchronous motor performance characteristics.

Pages (from - to)

49 - 56

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0