Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie interfejsu Google Maps API dla potrzeb realizacji systemu lokalizacji i rejestracji terminali mobilnych

Authors

Title variant

EN Application of the Google Maps API in the system of localization and registration for mobile terminals

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • terminal mobilny
  • Google Maps API
  • lokalizacja pojazdu
  • system lokalizacji
Abstract

PL W artykule opisano sposób realizacji części zadań systemu lokalizacji i rejestracji terminali mobilnych związanej z obsługą zadań przez węzeł centralny. Cały system składa się z dwóch części. Pierwsza z nich - węzeł mobilny, znajduje się po stronie użytkownika korzystającego z terminala przenośnego wyposażonego w moduł GPS oraz połączonego z Internetem np. poprzez system GPRS. Druga część systemu (węzeł centralny), odpowiedzialna jest za pobranie z bazy danych niezbędnych informacji, a następnie przetworzenie ich i wyświetlenie aktualnego położenia urządzenia wraz z dodatkowymi informacjami (czas, prędkość) na mapie z zasobu Google Maps. W artykule opisano zasady implementacji Google Maps API - interfejsu programistycznego, umożliwiającego korzystanie z Google Maps na własnych stronach WWW. Google Maps API pozwala na zintegrowanie ze stroną WWW w pełni funkcjonalnej mapy łącznie z funkcjami do obsługi zdarzeń związanych z procesem lokalizacji terminali mobilnych.

EN In the article is shown a part of localization and registration system for mobile terminals associated with the handling tasks by the central node. This paper contains a description of the principles of operating the system. Important concepts and the most important system services offered by Google (Google Maps and Google Maps Api) had been described. The system allows identify the exact localization of the terminals with the basic information which is stored in the database, such as location, time of the registration, the instantaneous velocity and the average movement speed of the terminals.

Pages (from - to)

191 - 197

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0