Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zastosowanie map cyfrowych w analizie awaryjności linii przesyłowych

Authors

Title variant

EN Digital maps for transmission lines’ failure frequency analysis

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • mapa cyfrowa
  • zdarzenie awaryjne
  • linia przesyłowa
  • energia elektryczna
  • jakość energii elektrycznej
Abstract

PL W artykule przedstawiono zarys metodologii pozwalającej na kategoryzację zdarzeń awaryjnych, koncepcję przedstawienia przetworzonych wyników analizy oraz sposób prezentacji danych z wykorzystaniem map cyfrowych. Gospodarka rynkowa wymaga w polskiej elektroenergetyce procesu zmian w metodach i technologiach eksploatacji majątku. Na pierwszy plan wysuwa się problem efektywności ekonomicznej połączony z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakości energii elektrycznej. Utrzymanie wysokiej niezawodności dostawy energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny w skali przedsiębiorstwa, a także wymiar polityczny w skali państwa. Wymusza to potrzebę redukcji skutków zakłóceń między innymi przez wprowadzenie lepszych metod diagnostycznych i stosowanie systemów monitoringu.

EN The paper presents a sketch of methodology used for failure incidents categorization along with the idea of displaying processed analysis results on digital maps. The market economy demands a process of changes in methodologies and technologies used in power system maintenance. The problem of economical effectiveness coupled with raising demands for the quality of power supply are growing to be the main concern at the moment. Keeping the reliability of supply at a high level strongly influences the economics of the enterprise and is a great factor in the national safety politics. The need for reduction of failure effects is growing constantly, pressing for the improvement of diagnostic and monitoring systems.

Pages (from - to)

59 - 67

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.