Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Model matematyczny zagregowanego elementu układu elektrycznego w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym

Autorzy

Wariant tytułu

EN Mathematical model of integrated unit of electric power system in real-time digital simulators

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cyfrowy symulator pracujący w czasie rzeczywistym
  • modelowanie matematyczne układów elektrycznych
  • modelowanie matematyczne
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono koncepcję modelu matematycznego zagregowanego elementu układu elektrycznego stosowanego w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym. W tego typu symulatorach, oprócz odpowiedniej dokładności wyników, ważny jest czas obliczeń. Zastosowanie proponowanego modelu wraz z dekompozycją modelu układu elektrycznego na potrzeby obliczeń równoległych zmniejsza liczbę równań w układzie rozwiązywanym w każdym kroku całkowania. Wymiernym efektem tego jest uzyskanie wyników w krótszym czasie.

Strony (od-do)

103 - 109

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0