Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wykorzystanie środowiska MATLAB w analizie promieniowania jonizującego wynikającego z wyładowań niezupełnych

Autorzy

Wariant tytułu

EN The use of MATLAB in the analysis of ionizing radiation resulting from the partial discharge

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • promieniowanie jonizujące
  • wyładowania niezupełne
  • WNZ
  • odczyt radiacyjny
  • diagnostyka sieci elektroenergetycznych
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania jonizującego wynikającego z wyładowań niezupełnych (WNZ). Analiza i opracowanie otrzymanych danych zostały wykonane w środowisku MATLAB. Przywołane zostały metody diagnostyczne do wykrywania WNZ, jednocześnie opisane zostały efekty radiacyjne wynikające z wyładowań niezupełnych. Zauważono, że wraz ze wzrostem napięcia, na wadliwej izolacji gdzie występują WNZ zwiększa się dawka promieniowania wykrywana przez Rentgenoradiometr Geigera-Mullera. W celu teoretycznego potwierdzenia wyników wykonano również dodatkowe modelowanie krzywych w środowisku MATLAB.

EN The paper presents the results of measurements of ionizing radiation resulting from partial discharge (PD). Analysis and processing the recaived data where done in MATLAB. We write about diagnostic metods to detect PD, about radiaton (X-Rays) and effects of radiation that are the result of partial discharge. It was noted that with the increase in voltage in damaged isulation where PD occur the radiation dose detected by Geiger-Muller Rentgenoradiometr increases too. In order to confirm the theoretical results we were also performed additional modeling curves in MATLAB.

Strony (od-do)

167 - 170

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0